Stichting Ailine

U kunt hier meer informatie vinden over de missie en doelstelling van de stichting Ailine.

Doelstelling

Ondersteuning bieden aan kleinschalige project, (wetenschappelijk) onderzoek en andere activiteiten die:

  • concrete oplossingen aandragen voor leefomgeving, water- en voedselvoorziening t.b.v. lokale communities om hen te helpen klimaatgunstige methoden te ontwikkelen.
  • vergroting van bewustwording dat duurzaam produceren tegen een eerlijke beloning in ieders belang is.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie

Organisatie beoogt samenwerking te stimuleren tussen kleine boeren (smallholders), medewerkers en studenten Humboldt Universiteit Berlijn en vrijwilligers, met als doelen:

  • methoden te ontwikkelen rond biologische voedselproductie in het kader van klimaatverandering
  • local for local productie met respect voor lokale sociale en culturele verhoudingen
  • wetenschappelijk project als spin off

Gegevens

De actuele (geregistreerde) gegevens van de stichting kunt u hier vinden.

Bekijk